ULUSLARARASI II. ADLİ HEMŞİRELİK KONGRESİ

VE

I. ADLİ SOSYAL HİZMET KONGRESİ


YER : KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MAVİ KONGRE SALONU

TARİH : 3-4 KASIM 2016


PROGRAM

KONGRE ONURSAL BAŞKANI

PROF. DR. EKREM YILDIZ (KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ)KONGRE BAŞKANLARI

PROF. DR. YURDAGÜL ERDEM ( KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ )
PROF. DR. İ. HAMİT HANCI ( ANKARA ÜNİVERSİTESİ )KONGRE SEKRETERYASI

DOÇ. DR. ZEYNEP TEZEL ( KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ )
YRD. DOÇ. DR. HÜSNA ÖZVEREN ( KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ )
ARŞ. GÖR. HİLAL TOKGÖZ ( ANKARA ÜNİVERSİTESİ )
CEM MEHMET ÇETİN ( KIRIKKALE İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI)

DÜZENLEYEN KURUMLAR

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI
ADLİ BİLİMCİLER DERNEĞİ
KIRIKKALE BAROSU

03 KASIM 2016 PERŞEMBE ( 1. GÜN )


09:00 - 09: 30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:30 – 10:10 Yılan Hikayesi – Prof. Dr. Hamit HANCI
10:10 – 10:30 ARA
10:30 – 11:00 ÖZEL OTURUM

Adli Beden Dili – Öğr.Gör.Dr. Sefer DARICI
11:00 – 11:15 ARA
11:15 – 12:15 I. OTURUM
( HASTA HAKLARI )
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN – Kırıkkale Üniversitesi
- Doç.Dr. Murat EKE - Kırıkkale Üniversitesi
Hasta Hakları
- Pof.Dr. Hülya UÇAR - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Hasta Hakları ve Hemşirelik
- Umut YANARDAĞ - Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yön.Kur. Üyesi
İnsan Hakları Boyutu ile Hasta Hakları
>
12:15 – 13:30 AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİ ve YEMEK ARASI
13:30 – 14:30 II. OTURUM
( SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAKLARI )

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Recep AKDUR – Ankara Üniversitesi
- Doç.Dr. Ali YILDIRIM – Cumhuriyet Üniversitesi
Hekim Hakları
- Prof.Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU – Gazi Üniversitesi
Tıp Işığında Hekim-Hasta İlişkisi

14:30 – 14:45 ARA
14:45 – 15:45 III. OTURUM
( MADDE BAĞIMLILIĞI )

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN – Ankara Üniversitesi
- Doç.Dr. Hatice DEMİRBAŞ – Gazi Üniversitesi
Alkol Bağımlılığı
-Murat SARIKAMIŞ- TUBİM
Türkiye Uyuşturucu Raporu
- Yrd.Doç.Dr. Sevil ALBAYRAK - Kırıkkale Üniversitesi
Madde Bağımlılığının Önlenmesinde Hemşirenin Rolü
15:45 – 16:00 ARA
16:00 – 17:00 SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hande ŞAHİN- Kırıkkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Serpil ÇELİK DURMUŞ- Kırıkkale Üniversitesi
17:00 – 17:45 KOKTEYL

ADLİ HEMŞİRELİK 04 KASIM 2016 CUMA
( 2.GÜN )


09:30 – 10:30 IV. OTURUM
( KADINA YÖNELİK ŞİDDET )

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Lale TAŞKIN – Başkent Üniversitesi
- Prof.Dr. Ayşe AKIN – Başkent Üniversitesi
Dünyada ve Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddetin Durumu Sonuçları ve Mücadele Stratejileri
- Prof.Dr. Öznur ÖZDOĞAN – Ankara Üniversitesi
Kadın Mahkumlara Psikolojik ve Manevi Yaklaşım
- Prof.Dr. Gülşen VURAL – Yakın Doğu Üniversitesi
Namus Cinayetleri
- Prof.Dr. Osman CELBİŞ – İnönü Üniversitesi
Kadına Yönelik Şiddetin Kadınlar Üzerindeki Etkileri
10:30 – 11:00 ARA
11:00 – 12:00 V. OTURUM
( ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARININ ÖNLENMESİ )

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU – Hacettepe Üniversitesi
- Sosyal Çalışmacı Ahmet Turunç
İhmal-İstismar ve Göç Olgusu
- Psikolog Sevgi GÜNEY
Çocuk İhmali ve İstismarında Psikolojik İstismarın Önlenmesi
- Yrd.Doç.Dr. Sertaç AK – Hacettepe Üniversitesi
Munchausen by Proxy Sendromu
- Prof. Dr. Yurdagül ERDEM. Kırıkkale Üniversitesi
Çocuk İhmali ve Istismarinin Önlenmesinde Hemşirenin rolü
12:00 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:00 VI. OTURUM
( ADLİ HEMŞİRELİK )
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hülya UÇAR – Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
- Prof.Dr. Yurdagül ERDEM – Kırıkkale Üniversitesi
Adli Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi ve Standartları
- Prof.Dr.Fatma ÖZ – Hacettepe Üniversitesi
Adli Psikiyatri Hemşiresinin Sorumlulukları
Yrd.Doç.Dr. Hüsna ÖZVEREN – Kırıkkale Üniversitesi
Adli Olgularla İlgili Birimler/Kuruluşlar
14:00 – 14:30 ARA
14:30 – 15:30 SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Şule ERGÖL- Kırıkkale Üniversitesi


ADLİ SOSYAL HİZMET 04 KASIM 2016 CUMA
(2.GÜN)


09:30 – 10:30 IV. OTURUM
( PARÇALANMIŞ AİLE )

Oturum Başkanı: Avukat Erol ÇAKIR – Kırıkkale Baro Başkanı
- Prof.Dr. Aliye MAVİLİ – Selçuk Üniversitesi
Aile İçi İlişkiler
- Prof.Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ – Cumhuriyet Üniversitesi
Aile İçi Şiddet
- Avukat Remzi TOPRAK - Samsun Barosu
Parçalanmış Aile Mevzuatı
- Prof. Dr. Dolunay Şenol- Kırıkkale Üniversitesi
Parçalanmış Aileler ve Problemleri
10:30 – 11:00 ARA
11:00 – 12:00 V.OTURUM
( ÇOCUK SUÇLULUĞU)

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Yasemin ÖZKAN – Hacettepe Üniversitesi
- Prof.Dr. Bülent ÇAPLI – Bilkent Üniversitesi
Çocuk Suçluluğu ve Medya
- Yrd.Doç.Dr. Burak Miraç GÖNÜLTAŞ – Cumhuriyet Üniversitesi
Cinsel İstismarcıların Çocuklara Yaklaşım Şekilleri ve Sosyal Hizmet Açısından Öneriler
- Avukat Alp ASLAN - ODTÜ
Çocuk Suçluluğu ve Mekan
- Uzm. Psikolog Şeyma SİPAHİOĞLU - Muğla İl Jandarma Komutanlığı
Çocuğu Suça İten Nedenler
12:00 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:00 VI. OTURUM
( AİLE İÇİ ŞİDDET )

Oturum Başkanı: Prof.Dr. İlhan TOMANBAY – Hacettepe Üniversitesi
- Prof.Dr. Yasemin ÖZKAN - Hacettepe Üniversitesi
Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahalesinin Önemi
- Doç.Dr. Zeynep TEZEL – Kırıkkale Üniversitesi
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadına Yönelik Şiddet
- Ebe İnci Yağmur TEZBASAN
Sosyal Hizmetlerde Adli Ebelik Uygulamaları
- Hemşire Dilek TEKTAŞ- Ankara Üniversitesi
Aile İçi Şiddette Hemşirenin Rolü
14:00 – 14:30 ARA
14:30 – 15:30 SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Hüsamettin ÇETİN- Kırıkkale Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU


Prof. Dr. İ. Hamit HANCI- Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yurdagül ERDEM-Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Gürol CANTÜRK-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Doç. Dr. Zeynep TEZEL-Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hüsna ÖZVEREN- Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Cem Mehmet ÇETİN-Kırıkkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Avukat Erol ÇAKIR-Kırıkkale Baro Başkanı
Arş. Gör. Emel GÜLNAR-Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Arş. Gör. Aylin GÜNEŞ- Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Arş. Gör. Nebahat BORA GÜNEŞ- Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Arş. Gör. Hilal TOKGÖZ- Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Arş. Gör. Anar AGAYEV-Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Yunus Emre BALOĞLU-Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi
BİLİMSEL KURUL


Prof. Dr. İ. Hamit HANCI- Ankara Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yurdagül ERDEM-Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN-Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU-Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Prof. Dr. İlhan TOMANBAY-Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Aliye MAVİLİ- Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Recep AKDUR- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Bülent ÇAPLI-Bilkent Üniversitesi İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ-Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hülya UÇAR-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayşe AKIN-Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Adalat HASANOV- Azerbaijan Medical Universty. Mahkeme Tıbbi Expeztiziya ve Patoloji Anatomiya Birliği
Prof. Dr. Lale TAŞKIN-Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Selma GÖRGÜLÜ- Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Prof. Dr. Öznur ÖZDOĞAN-Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Gülşen VURAL-Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / KKTC
Prof. Dr. Osman CELBİŞ-İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayşe OCAKÇI BİRHEKİMOĞLU-Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Prof. Dr. Fatma ÖZ-Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Prof. Dr. Abdülgaffar VURAL-Emekli Öğretim Üyesi-İç Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. Murat EKE-Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ali YILDIRIM- Cumhuriyet Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Doç. Dr. Hatice DEMİRBAŞ- Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Doç. Dr. Zeynep TEZEL-Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Hande ŞAHİN- Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Dilek ÖZDEN- Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Doç. Dr. Nurcan YILDIRIM- Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doç.Dr. Hamit CANER Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin ÇETİN - Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Miraç Burak GÖNÜLTAŞ-Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Sevil ALBAYRAK- Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hüsna ÖZVEREN- Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Sertaç AK- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Gülten SUCU DAĞ-Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Jamal MUSAYEV- Azerbaijan Medical Universty. Department of Pathology
Op. Dr. Hüseyin BEKİR- Ortopedi Uzmanı. Serbest Hekim. Yunanistan
Öğr. Gör. Dr. Sefer DARICI- Cumhuriyet Üniversitesi. İmranlı Meslek Yüksekokulu
Dr. Atafeh Marjaei- Tahran Üniversitesi. Adli Tıp. İran
Dr. Sabir Askerov-Kırgızistan
Dr.Sulta Agayev-Ankara Üniversitesi
Dr.Agar Agayev- Ankara Üniversitesi
Altay SUROY- Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi
Leyla ŞAHVİRDİ- Antropolog. İran
Beyhan GÜRGÖZE- Doğu Akdeniz Üniversitesi. KKTC
Stetan Panaiotov-Bulgaristan


Kongre Başkanları

Prof. Dr. Yurdagül ERDEM
Prof. Dr. Hamit HANCI

Kongre Sekretaryası

Doç.Dr.Zeynep TEZEL
Yrd.Doç.Hüsna ÖZVEREN
Arş.Gör. Hilal TOKGÖZ
Kırıkkale İl Emniyet Müdür Yrd. Cem Mehmet ÇETİN

Kongreye Bildiri-Dinleyici Katılım Ücreti:

Öğrenci : 50 TL

Akademik : 100 TL

Hesap Adı:

Adli Bilimciler Derneği / Türkiye İş Bankası

IBAN:

TR190006400000143650016303

10 EKİM 2016'ya kadar kongre kayıt ücretini yatıranların bildiri özetleri
özet kitabında yer alabilecektir.
Kongre günü kayıt alınacaktır.
Dekont üzerinde kongre ismini (Adli Hemşirelik/ Adli Sosyal Hizmet) belirtmeyi unutmayınız.
Dekontların ilgili kongre sekreteryasına e-mail gönderilmesi gerekmektedir.
Önceden kayıt yaptıranların dekontlarını yanlarında bulundurmalarını rica ederiz.

KONAKLAMA BİLGİLERİ

Kişiler konaklama yerlerinin rezervasyonlarını kendileri sağlayacaktır.
Üniversitenin kongre salonuna kampüs dolmuşları ile kentten ulaşım tek dolmuş ile sağlanmaktadır.
Konaklamalar için önerilen yerler aşağıda sıralanmıştır.

Kırıkkale Residorm (kampüs içi)


TEL;0318 999 1 666
TEK KİŞİ (GÜNLÜK)=40TL
ÇİFT KİŞİ (GÜNLÜK)=30TL

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Tesis (kampüs içi)


TEL;0318 3574242

Dahili;2463

Kırıkkale DSİ Misafirhanesi


TEL;0318 202 07 26

Kırıkkale MKE Misafirhanesi


TEL;0318 224 30 00

Kırıkkale Polis Evi Misafirhanesi


TEL;0318 224 26 47Kırıkkale Öğretmen Evi Misafirhanesi


TEL;0318 224 26 47
Öğretmen=25TL
Kamu=30TL
Sivil=37TL

Kırıkkale Carmine Otel


TEL;0318 333 05 55
TEK KİŞİ =105TL
ÇİFT KİŞİ =150TL

İletişim


Mavi Kongre Salonu;